Thursday, 20 April 2017

บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป ชื่อ/Name : นางสาว ชาลิสา เจริญมาก (JR.BEW) นิสิตฝึกงานสหกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558 ฝึกงานตำแหน่ง Assistant Director (ผู้ช่วยผู้กำกับ) ฝึกช่วงเวลา 5 มกราคม 59 - 29 เมษายน 59

บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป

ชื่อ/Name : นางสาว ชาลิสา เจริญมาก (JR.BEW)

นิสิตฝึกงานสหกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558 

ฝึกงานตำแหน่ง Assistant Director (ผู้ช่วยผู้กำกับ)

ฝึกช่วงเวลา 5 มกราคม 59 - 29 เมษายน 59

ครั้งแรกก่อนฝึกงานมีความคิดในจินตนาการเกี่ยวกับการฝึกงานในบริษัทว่า ตนคงได้ทำเพียงเล็กน้อย เพียงอยู่เบื้องหลังค่อย support ทีมงานอีกที แต่มีความรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มฝึกงานของบริษัท บุคคลที่เราจะได้พบเจอ แต่เมื่อได้เริ่มฝึกเป็นวันแรก เป็นที่น่าแปลกใจมาก

เนื่องจากทางบริษัทได้มีประชุมงานกับAgency ทางพี่เลี้ยงให้เด็กฝึกงานเข้าไปร่วมประชุม กับระดับผู้กำกับและลูกค้า Agency และหลังจากการประชุมเสร็จทุกครั้งทุกแผนกจะต้องมาสรุปการประชุม และจึงได้รู้ระบบการทำงานของบริษัท ที่มีความเป็นระเบียบและเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ง่ายในการสืบค้น ข้อมูล อีกทั้งประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งชื่อไฟล์ ชื่องาน หรือการสร้างหัวข้อ แต่ละหมวด ก็เป็นการสร้างงาน ในแนวทางเดียวกัน ในทุกงานที่เข้ามา และนี้จึงทำให้ทุกฝ่าย สามารถสร้างงานนำเสนอในแนวทางเดียวกัน และ การสืบค้นข้อมูลของแต่ละแผนกได้ง่ายดาย 

หลังจากนั้น ได้ลองออกไปดูโลเคชั่นนอกสถานที่ กับแผนก Producer หน้าที่ของเราคือต้อง รู้ถึงเส้นทางจากต้นทาง - ปลายทาง ระยะทาง เวลาการเดินทาง และค่าใช้จ่ายเช่น ค่าทางด่วน และเมื่อถึงสถานที่โลเคชั่น เราต้องทราบทางเข้า-ออก ของสถานที่ ห้องน้ำ ที่ใกล้สถานที่ต้องการ ห้องน้ำรอบบริเวณ ทางขนของ ลิฟท์ และจุดบริการอื่นๆที่สำคัญ จึงได้รู้หน้าที่ของ Producer และความสำคัญ ที่จะต้องเป็นแนวหน้า ในการติดต่อสถานที่ และอำนวยความสะดวกตลอดจน ความสะดวกในการใช้เส้นทางการเดินทาง 

ต่อมาได้ย้ายไปแผนก Assistant Director ซึ่งเป็นอะไรที่ ”Peak” ที่สุด เนื่องจากพี่เลี้ยงคนใหม่ คือ พี่อ่ำ ผู้กำกับ (Skyexits Production House) โดยการฝึกงานทั้งหมดจะขึ้นกับพี่อ่ำโดยตรง และนั้นจะเป็นประโยชน์และความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งให้แก่เรา สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากที่นี้คือการปรับตัวให้เข้ากับบุคลากรในการทำงาน “อย่าใช้อารมณ์ในการทำงาน” มันจะทำให้ทุกอย่างพัง ละทิ้งอารมณ์ มุ่งมั่นในการทำงาน ใส่ใจและรอบคอบในการทำงาน เช่น เราต้องหาข้อมูลให้ระเอียดที่สุดกับตัวงานหรือผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและบ่งบอกถึงความตั้งใจและความใส่ใจของการทำงาน

ซึ่งทั้งหมดนี้เราถึงได้รู้ถึงเบื้องหลังการทำงานของการผลิตโฆษณาอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทำอย่างเดียว เราจะต้องทราบถึงข้อมูลงานที่เราได้รับและความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ซึ่งนั้นก็จะนำมาสู่ความสำเร็จของการทำงานอย่างแท้จริง “ ทุ่มเท ใส่ใจ เข้าใจ ” นี่คือประโยคที่อยู่ในความคิดที่ได้รับจากบริษัท Sky Exits Production House

Saturday, 3 December 2016

#JRSKY “สิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจคือคำชม แต่สิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาตนเองคือคำติ” การที่ได้มีโอกาสทำงานกับคนเก่งๆ และมีประสบการณ์ในการทำงาน ถือเป็นเรื่องที่โชคดีมาก

#บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป

ชื่อ/Name : นางสาวบัณฑิตา หลงรัก (JR.JAN)

นิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558

ฝึกงานตำแหน่ง : Casting

ฝึกช่วงเวลา : 18 มกราคม 2559 – 11 มีนาคม 2559

ต่อระยะเวลาฝึกงานถึง 31 มีนาคม 2559 จุดเริ่มต้นที่ได้มาฝึกงานที่ บริษัทสกายเอ็กซิทส์ เริ่มจากค้นหาตนเองก่อนว่าอยากทำอะไรถ้ามีโอกาสใช้เวลา 3-4 เดือน ในการฝึกงานเพื่อเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ ความรู้ไปใช้ต่อในอนาคต จนสุดท้ายได้คำตอบกับตัวเองว่า อยากใช้สิ่งที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์กับการทำงานให้มากที่สุด นั่นคือ “ศิลปะการแสดง”

แต่งานโฆษณาก็เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่เราสนใจและอยากที่จะลองทำ จึงได้พยายามหาข้อมูลตำแหน่งงานที่มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่อยากทำให้มากที่สุด จนได้พบข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง Casting ของบริษัทสกายเอ็กซิทส์ จึงได้เริ่มหาข้อมูลการทำงานของบริษัทจากอินเตอร์เน็ต ได้พบประวัติการทำงาน รูปภาพงานโฆษณาต่างๆ ของบริษัท และได้หาข้อมูลลักษณะการทำงานของตำแหน่ง Casting เพิ่มเติ่ม

การที่หาข้อมูลต่างๆ ก่อนตัดสินใจสมัคร เพราะคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มีโอกาสฝึกงาน ก็อยากให้ตนเองได้ประสบการณ์อะไรที่มันมากกว่าชีวิตในวัยเรียนให้มากที่สุด จนสุดท้ายตัดสินใจสมัครฝึกงานกับบริษัทสกายเอ็กซิทส์ และได้รับโอกาสให้เข้าฝึกงานกับทางบริษัทในที่สุด

การฝึกงานกับที่นี่ในระยะเวลา 3 เดือนตอนแรกเลยคิดว่าเป็นเรื่องยากในการที่เราจะเข้ามาเริ่มต้นใหม่ในสถานที่ที่หนึ่ง ทั้งเรื่องสังคมในการทำงาน เพื่อนร่วมงาน ระบบการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพ หรือแม้แต่งานภายในตำแหน่งที่จะได้รับมอบหมาย ทุกอย่างมันคือใหม่หมดสำหรับเรา

สิ่งที่จำเป็นที่สุดในตอนนั้นคือการปรับตัวภายในระยะเวลาที่เรามีอยู่เพียงไม่กี่เดือนให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งสิ่งที่เรามีต้นทุนมาจากชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยคือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเข้าสังคมเป็น การทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก มีความอดทน นอบน้อม เคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับคนที่นี่และเพื่อนๆ ฝึกงานได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่ต้องเร่งปรับตัวคือการพัฒนาการทำงานของตนเองในแผนก Casting

โชคดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานในช่วงที่ทางบริษัทมีงานโฆษณาเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ได้ฝึกทำงานจริงๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้คือสิ่งที่พี่ๆ ในแผนกคอยสอน แต่สิ่งที่เราได้เก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์คือการที่ได้สังเกตการทำงานของพี่ๆ และเริ่มลองทำ ตั้งแต่การประชุมงาน ติดต่อหาตัวแสดง ทำสกรีนเทสคัดเลือกตัวแสดง และการทำงานในวันถ่ายทำจริง

ในช่วงแรกของการทำงานพี่ๆ จะให้คอยช่วยทำโน้นทำนี่เล็กๆ น้อยๆ และช่วงหลังก็ให้ลองฝึกทำด้วยตัวเอง ได้มีโอกาสลองทำเทสแบบตัวแสดง ในส่วนของวันออกกองก็ให้ลองบรีฟนักแสดง รันคิวเอ็กซ์ตร้า ฝึกการเป็นแอคติ้งโค้ช และได้รับโอกาสจากพี่ๆ ให้ได้ลองแคสงานเป็นตัวแสดงเองทั้ง งานเซปเป้บิ้วตี้ดริ๊งค์ เทสโก้โลตัส และได้มีโอกาสได้เป็นเอ็กซ์ตร้าในอีกหลายๆ งานทั้ง งานเครื่องดื่มเอส ฮอนด้าสกู๊ปปี้ไอเอไอเอ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การทำงานที่ดี

“สิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจคือคำชม แต่สิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาตนเองคือคำติ” การที่ได้มีโอกาสทำงานกับคนเก่งๆ และมีประสบการณ์ในการทำงาน ถือเป็นเรื่องที่โชคดีมาก เพราะทำให้เราสามารถมองเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานได้ดีมากๆ ไม่ใช่แค่การทำงานในแผนกของตนเอง แต่การที่ได้เห็นการทำงานของแผนกอื่นๆ ก็ทำให้ได้เรียนรู้และเห็นแบบอย่างในการทำงานอีกเหมือนกัน

ขอบคุณพี่ๆ ทุกคน ที่คอยสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และขอบคุณโอกาสดีๆ ที่ทำให้ได้เข้ามาฝึกงานกับบริษัทสกายเอ็กซิทส์ การได้ฝึกงานที่นี่ทำให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ได้ประสบการณ์ในการทำงานอย่างมืออาชีพและได้เติบโตขึ้นพร้อมที่จะทำงานต่อไปในวันข้างหน้า ขอบคุณมากๆ ค่ะ